I Norge finnes det kun én art av prikkete steinedderkopper.

Kjennetegn

Prikkete steinedderkopper (Titanoecidae) har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene samt én kamlignende rekke med tettsittende hår (calamistratum) på nest siste beinleddet (metatarsus) i det bakerste beinparet.

Artene i familien prikkete steinedderkopper er såkalt cribellate og har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene samt én kamlignende rekke med tettsittende hår (calamistratum) på nest siste beinleddet (metatarsus) i det bakerste beinparet. Edderkoppene i denne familien har ingen ytre kjennetegn som gjør dem lette å kjenne igjen og man må sjekke at calamistratum er til stede, noe som her består av en enkelt rad. Hos den eneste norske arten, toprikket steinedderkopp Titanoeca nivalis, har hunnen brun bakkropp, mens hannen har to hvite prikker på bakkroppen. Arten er mellomstor, opptil 7 mm.

Levested og økologi

Prikkete steinedderkopper vever et løst nett av silke, som ligner ullspinn, rundt et gjemmested under steiner og lignende. Den eneste arten i Norge, toprikket steinedderkopp Titanoeca nivalis, finnes nok kun i de nordlige deler av landet vårt.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Toprikket steinedderkopp Titanoeca nivalis