Summeedderkoppen har fått sitt navn fordi den kan lage en hørbar summende lyd.

Kjennetegn

Den eneste norske arten i familien summeedderkopper Anyphaena accentuata er en mellomstor edderkopp, ca. 7 mm lang. Den har karakteristiske sorte vinkelformede tegninger på bakkroppens overside og pusteåpning midt under bakkroppen.

Levested og økologi

Summeedderkoppen lager ikke fangstnett, men jakter i bladverket på trær og busker. Ved paring rister hannen på bakkroppen og palpene, noe som lager en hørbar summende lyd. Voksne individer påtreffes fra mai til oktober. Eggene legges i juni–juli, og klekkes i slutten av juli og august. Arten overvintrer som juvenil.