Marksekkeedderkoppen er en veldig vanlig art i Norge, og den kan ofte observeres på veggen ute på husene våre.

Kjennetegn

Hussekkeedderkoppen blir 7–8 mm lang i kroppslengde, og har en jevn farge i lys gul til rødbrun med muligens en anelse til tegning på bakkroppen. Clubiona-artene er veldig like i utseende, og for å helt sikkert kunne bestemme til art må man studere genitaliene.

Levested og økologi

Marksekkeedderkoppen lever i skogen på trær eller i undervegetasjonen, men kan også ofte finnes på og i nærheten av hus. De er raske og gode til å klatre og komme seg inn i smale sprekker, slik som andre arter i denne slekten og familien. De er nattaktive jegere. Voksne individer kan finnes hele året.