Rekkeveverne er en liten, men karakteristisk familie der også artene er små.

Kjennetegn

Hos de fleste artene i familien rekkevevere (Hahniidae) sitter spinnvortene ved siden av hverandre i en rekke (som bildet øverst), mens hos noen er det kun de fremste spinnvortene som er separerte (som bildet nederst).

Hos de fleste artene i familien rekkevevere sitter spinnvortene i en rekke ved siden av hverandre. Men hos noen arter er kun de fremre (nærmest undersiden) spinnvortene separerte, hvilket likevel kan gi inntrykk av at de sitter i en rekke. Rekkeveverne er små edderkopper, hvor de aller fleste er mindre enn 4 mm lange. De fleste artene er brune eller grå til nesten sorte.

Levested og økologi

Rekkeveverne lager et lite mattenett på bakken mellom vegetasjonen, i fordypninger eller mellom steiner. Nettet har ikke noe tilfluktssted, men edderkoppen sitter klar til å ta imot byttedyr på overflaten av nettet. Noen arter lever i maurtuer (slekten Mastigusa). Rekkeveverne lever i forskjellige skogsmiljøer, og de fleste gjerne i fuktige skogs- og myrmarker.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge