Stor skognattjeger lager en eggsekk som ligner på et vinglass vendt opp ned.

Kjennetegn

Stor skognattjeger er middels stor, 6–8 mm lang, og brunlig i fargen med mørke markeringer på bakkroppen. Det finnes flere arter i den samme slekten (Agroeca), og for å skille dem fra hverandre må man studere genitaliene. Hannen og hunnen er ganske like i utseende, men hannen er vanligvis litt mørkere og slankere.

Levested og økologi

Stor skognattjeger holder til nede på marken i en rekke miljøer, for eksempel i lav vegetasjon, og under steiner og stokker. Arten er godt spredt her i landet, men blir ikke oppdaget særlig ofte, sannsynlig fordi den er nattaktiv. Derimot blir eggsekkene ofte lagt merke til, da de er karakteristiske i formen og ligner et omvendt vinglass. Disse eggesekkene blir festet på et gress eller lav plante, og iblant er de dekket med små partikler av jord eller sand som beskyttelse. Voksne individer påtreffes fra midtsommer og utover til sen høst.