Skjoldlusmarihøne er en middels stor og karakteristisk art som er svart med to store røde flekker på dekkvingene. Arten er vanlig på Østlandet og finnes på ulike løvtrær der den ofte sitter på bark og kvister på jakt etter skjoldlus.  

Kjennetegn

Voksne: Grunnfarge på pronotum og dekkvinger er svart. Hver av dekkvingene har en stor, oval, rød flekk i midten. Kroppsformen er påfallende sirkelrund og dekkvingene har oppbøyd ytterkant. Hodet er rødbrunt, og antennene er tynne og svært korte. Beina er mørkt brune og lite framtredende under det store "kroppsskjoldet". Lengde: 4–5 mm. 

Larve: Rødbrun grunnfarge og flere lange torner som er festet til tuberkler på hvert ledd. Tornene har sidegreiner som består av stive hår.

Utbredelse

Skjoldlusmarihøne er vanlig i lavlandet på Østlandet, sørover til Kristiansand og nordover til Koppang i Østerdalen. Det er også gjort enkeltfunn i Trøndelag. Arten har en vid utbredelse i Norden og ellers i Europa. Den finnes også i Asia østover til Øst-Sibir og Kaukasus. Den er også funnet introdusert i Kanada.

Levesett

Arten lever i løv- og blandingsskog, men kan også finnes i krattvegetasjon og kulturmark i nærheten av trær. Den sitter ofte på stammer og kvister av trær der den jakter på skjoldlus. Den liker spesielt ask og selje, men kan også finnes på andre løvtrær. Arten overvintrer som voksen i hulrom og sprekker ved basis av trærne. 

Forvekslingsarter

De voksne varierer lite og er lette å skille fra arter med lignende fargemønster. Kroppsformen ligner heimarihøne Chilocorus bipustulatus, men denne har mindre røde flekker som er uttrekt på tvers slik at de danner et brutt tverrbånd midt på dekkvingene. Andre arter som kan ha svarte dekkvinger med to røde prikker er tiprikket marihøne Adalia decempunctata og harlekinmarihøne Harmonia axyridis. Disse er mer avlange i kroppsformen og har kremhvite tegninger på hode og/eller pronotum. Larven ligner den hos heimarihøne, men mangler lyst tverrbånd på første bakkroppsledd.