Femprikket marihøne er en karakteristisk art som ofte finnes langs større vassdrag der den lever av bladlus eller bladbillelarver på gras- og viervegetasjon. Arten har to generasjoner i året og finnes spredt over hele landet. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er rød. Dekkvingene har fem svarte flekker, dvs. to på hver dekkvinge og én bak skutellen. Den midtre flekken er mye større enn den bakre flekken. I sjeldne tilfeller kan den ha et flekkpar på siden foran midtflekken. Pronotum er svart med kremgule framhjørner. Undersiden av mellombrystet (mesothorax) har en stor hvit flekk i framhjørnet. Hodet er svart med to lyse flekker på innsiden av øynene. Beina er svarte. Antennene er forholdsvis korte, rødbrune og med mørk kølle. Lengde: 4–5,5 mm. 

Larve: Grå grunnfarge med svarte tuberkler på brystledd og bakkroppsledd. Oransje flekker på siden av første, fjerde, sjette og sjuende bakkroppsledd. Første brystledd har oransje kanter. Beina er svarte.

Femprikket marihøne Coccinella quinquepunctata i skjermplante.

Femprikket marihøne Coccinella quinquepunctata på bladlusjakt.

Larve av femprikket marihøne Coccinella quinquepunctata som har tatt ei marihønelarve. Kannibalisme er ikke uvanlig når det blir konkurranse om maten.

Utbredelse

Femprikket marihøne er vanlig i Sør-Norge til og med Trøndelag, men det er få funn fra Vestlandet. Den finnes også langs større vassdrag i Troms og Finnmark. Den er vidt utbredt ellers i Norden og Europa, Nord-Afrika og i Asia østover i Sibir og til Kasakhstan, Mongolia og nordlige deler av Kina. 

Levesett

Femprikket marihøne kan finnes i mange ulike naturtyper, men er særlig vanlig langs elvebredder og på sandområder eller i skogkanter i tørre områder. Arten lever av bladlus på gras, men kan også spise bladbillelarver som kan forekomme i store mengder, for eksempel langs stilleflytende elver. Arten kan ha to generasjoner per år, og overvintrer som voksen i strøfallet (Nikitsky & Ukrainsky 2016). 

Habitat for femprikket marihøne Coccinella quinquepunctata ved Glomma, Våler i Hedmark.

Forvekslingsarter

Femprikket marihøne varierer lite og er slik sett knapt mulig å forveksle med andre arter. Den ligner en liten og kompakt utgave av sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata, men sistnevnte har nesten lik størrelse på flekkene. De midtre flekkene er mye større enn de bakre flekkene hos femprikket marihøne. Slik sett kan den minne like mye om en liten utgave av maurmarihøne Coccinella magnifica, men denne er større, mer hvelvet og har fire hvite flekker på undersiden av brystet. Femprikket (og sjuprikket) marihøne har kun to lyse flekker på undersiden av brystet.