Hieroglyfmarihøne er strengt knyttet til myr og lyngområder og finnes over hele landet. Arten er vanlig og lett å gjenkjenne på sitt karakteristiske fargemønster. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er brunoransje. Dekkvingene har et omfattende svart bølgemønster som danner to tverrbånd hvorav det bakerste er brutt ved sømmen, og to lengdebånd, dvs. en langsgående svart, bølgete stripe midt på hver dekkvinge. Pronotum er svart med kremgule framhjørner. Hodet er svart med to lyse flekker på innsiden av øynene. Beina er svarte. Antennene er forholdsvis korte, og de er rødbrune med mørk kølle. Lengde: 4–5 mm. 

Larve: Mørk grå grunnfarge med svarte tuberkler på bryst- og bakkroppsledd. Lyse flekker på siden av første, fjerde og sjette bakkroppsledd. Andre og tredje brystledd er lysere i midten. Beina er svarte.

Utbredelse

Hieroglyfmarihøne er vanlig over hele Norge. Arten er vidt utbredt i Norden og Europa, unntatt i sør. Den finnes videre østover i Asia gjennom Sibir, Mongolia, Kasakhstan, nordlige Kina og Sør-Korea. Den finnes også i Nord-Amerika. 

Levesett

Hieroglyfmarihøne er strengt knyttet til myrområer og lyngheier der arten opptrer vanlig over det meste av landet. Den lever av bladlus, gjerne på røsslyng, men også i grasvegetasjon og vier- og dvergbjørkkratt. Arten overvintrer som voksen i strøfallet under furu- og bjørketrær. 

Forvekslingsarter

Hieroglyfmarihøne kan forveksles med tiprikket marihøne Adalia decempunctata (f. decempustulata) og granmarihøne Adalia conglomerata, men disse to artene har lyse bein og lyst pronotum med henholdsvis fem små flekker eller M-formet tegning. Hieroglyfmarihøne har svarte bein og kun lyse framhjørner på pronotum.