Taigadvergmarihøne er en av våre minste marihøner. Den er svært sjelden i Norge og finnes i høyreliggende furuskogsområder. Arten kan gjenkjennes på størrelsen, smal kroppsform, brunlig framkropp og svarte dekkvinger.

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er svart. Dekkvingene er tett punktert med kort og lys behåring som er ensrettet bakover på sidene og skrått bakover langs sømmen. Hodet og pronotum er mørkere eller lysere brunrøde. Første bakkroppsledd har ufullstendige lårlinjer mot sidene. Frambrysttappen (mellom framhoftene) har to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler og bein er rødoransje til brune. Antennene er korte. Lengde: 1,4–1,8 mm. 

Utbredelse

Taigadvergmarihøne er en sjelden art i Norge og er funnet i kontinentale høyereliggende strøk i Sør-Norge og i Nord-Norge. Den er ellers kun kjent fra nordlige deler av Sverige og Finland, europeisk Russland og fra de italienske Alper. 

Funnsted for taigadvergmarihøne Scymnus fennicus ved Kvitsanden, Røros i Trøndelag. 

Levesett

Taigadvergmarihøne er funnet både i tørre og fuktige furuskogsområder. I Norge er den funnet i sandområder (Røros), krypende på liggende furustokk (Røros) (Ødegaard upubl data), i oppskyll på elvebredd, under stein på lynghei og på Sphagnum-myr (Strand 1940). Fra Finland er den oppgitt fra varme habitater på Sphagnum-moser (Karjalainen 2020). 

Forvekslingsarter

Taigadvergmarihøne er en av de minste marihønene i Norge. Den kan forveksles med småflekket dvergmarihøne Nephus bisignatus og vierdvergmarihøne Scymnus limbatus, som kan finnes i samme områder, men førstnevnte art har små diffuse flekker bakerst på dekkvingene og sistnevnte art har hvirvlet behåring på dekkvingene og fullstendige lårlinjer.