Grasdvergmarihøne er en varmekjær art som finnes spredt utbredt på Sør- og Østlandet, særlig langs kysten. Den er svart og har lyse bein med mørke lår. 

Kjennetegn

Voksne: Hodet, pronotum og dekkvinger er ensfarget svarte. Dekkvingene er tett punktert med kort og lys behåring som er ensrettet bakover ved basis og skrått utover mot spissen. Første bakkroppsledd har ufullstendige lårlinjer mot sidene. Hannens pronotum har rødoransje framhjørner, og hannens hode er rødlig i framkant. Frambrysttappen (mellom framhoftene) har to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler og bein er rødoransje, bortsett fra mellom- og baklår som er mørke. Antennene er korte. Lengde: 1,9–2,3 mm. 

Utbredelse

I Norge er grasdvergmarihøne utbredt på Sør- og Østlandet, men er relativt sjelden. Den finnes også spredt i Danmark og sørlige deler av Sverige og Finland. Den finnes ellers i Mellom-Europa, men er ikke kjent fra andre verdensdeler. 

Habitat for grasdvergmarihøne Scymnus femoralis. Asmaløy, Hvaler i Østfold. 

Levesett

Grasdvergmarihøne finnes gjerne på varme og tørre områder som sandstrender, sørvendte rasmarker og skogkanter, men er også funnet en del på strandenger langs kysten. Arten lever av bladlus og overvintrer som voksen i strøfallet. 

Forvekslingsarter

Grasdvergmarihøne er en liten og nesten helsvart art som kan forveksles med små eksemplarer av svart dvergmarihøne Scymnus nigrinus, men den har helsvarte bein. Grasdvergmarihøne kan ellers forveksles med Scymnus rubromaculatus, som ennå ikke er kjent fra Norge, men den har helgule bein, mens grasdvergmarihøne har mørke lår på mellom- og bakbein. Den kan ellers forveksles med små og svarte eksemplarer av rabbedvergmarihøne Scymnus jakowlewi, men disse er mer avlange og har ikke overlappende utbredelse.