Rabbedvergmarihøne er en svært sjelden art i Norge. Den er knyttet til tørre områder med lyng og furuskog i høyereliggende strøk og er funnet i sørlige deler av Dovrefjell. Arten har normalt to flekker bak på dekkvingene, men norske eksemplarer er svarte. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på pronotum og dekkvingene er svart. Dekkvingene har av og til en rød flekk i bakre halvdel. Norske eksemplarer som hittil er funnet, har imidlertid helsvarte dekkvinger. Dekkvingene er tett punktert og har kort og lys behåring som er ensrettet bakover ved basis og skrått utover mot spissen. Første bakkroppsledd har ufullstendige lårlinjer mot sidene. Pronotum hos hannene har smalt rødoransje framkant og sidekanter. Hodet er rødoransje hos hanner og svart hos hunner. Frambrysttappen (mellom framhoftene) har to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler, legger og tarser er rødoransje til brune. Lårene er mørke. Antennene er korte. Lengde: 2,2–3,0 mm. 

Utbredelse

Rabbedvergmarihøne er svært begrenset utbredt i Norge. Den er hittil bare funnet i sørlige deler av Dovrefjell-området, nærmere bestemt Fokstua og Faksfall i Dovre og Borkhus i Folldal. Den er ellers i Norden funnet spredt i nordlige deler av Sverige og Finland. Utbredelsen strekker seg østover i Sibir og Mongolia. 

Habitat for rabbedvergmarihøne Scymnus jakowlewi. Faksfall, Dovre i Oppland.

Levesett

Rabbedvergmarihøne har en kontinental utbredelse og finnes på tørre områder i fjellregionen. De nyere norske funnene er gjort i sandområder, og fra Finland er den er oppgitt fra lyngområder og furuskog (Karjalainen 2020). Den lever trolig av bladlus og overvintrer som voksen som sine slektninger. 

Forvekslingsarter

Rabbedvergmarihøne er en relativt stor dvergmarihøne, og dersom den har flekker bak på dekkvingene, kan den forveksles med storflekket dvergmarihøne Nephus bipunctatus. Denne er imidlertid svært sjelden og har ikke overlappende utbredelse med rabbedvergmarihøne. En art med flekker bak på dekkvingene som finnes i de samme områdene er småflekket dvergmarihøne Nephus bisignatus, men denne er mindre. Siden norske eksemplarer av rabbedvergmarihøne har ensfargete svarte dekkvinger, kan de lett forveksles med andre dvergmarihøner, som svart dvergmarihøne Scymnus nigrinus, men den har svarte bein. Grasdvergmarihøne Scymnus femoralis ligner også rabbedvergmarihøne, men er mindre og rundere i kroppsformen. Disse to har heller ikke overlappende utbredelse.