Kulemarihøne er ei mellomstor, høyhvelvet og rødbrun marihøne som mangler flekker på dekkvingene. Den lever på ulike grasarter og finnes i kystnære strøk på Østlandet. Arten mangler flygeevne. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvinger og pronotum er rødlig brun. Hodet er mørkere enn kroppen. Dekkvingene er helt uten prikker, men pronotum kan ha en svak mørk skyggeflekk. Kroppen er påfallende høyt hvelvet og kuleformet. Beina er lyse med mørkere legger. Antennene er tynne og lange. Lengde: 3–4 mm. 

Larve: Grunnfargen er hvitgul med flere lange lyse torner festet til tuberkler på hvert ledd. Tuberkler på leddene kan være brunlige. Tornene har sidegreiner som består av stive hår.

Utbredelse

Kulemarihøne er i Norge vanlig i kystnære strøk fra Hvaler til Kristiansand. Det er noen få funn også inne i landet på Østlandet. Arten er ellers utbredt i sørlige deler av Norden og i Europa, Kaukasus og østover i Sibir til Korea. 

Levesett

Kulemarihøne tilhører underfamilien hårmarihøner (Epilachninae) som er de eneste plantespisende marihønene. Arten er polyfag på ulike grasarter og er funnet i en rekke naturtyper som strandenger, flommarksskog og ulike kulturmarker. Arten har ikke flygevinger og kan derfor ha dårlig spredningsevne. Arten overvintrer som voksen i strøfall på bakken. 

Kulemarihøne Cynegetis impunctata. Hvasser, Tjøme i Vestfold.

Forvekslingsarter

Kulemarihøne kan forveksles med individer av tjuefireprikket marihøne Subcoccinella vigintiquatuorpunctata som har redusert flekkmønsterKulemarihøne har imidlertid mørkt hode og mørke legger der tjuefireprikket marihøne er ensfarget rød.