Krattdvergmarihøne forekommer på tørre og varme områder langs kysten fra Hvaler til Lista. Arten har to røde flekker foran på dekkvingene, men er svært vanskelig å skille fra toflekket dvergmarihøne og kystdvergmarihøne.  

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er svart. Dekkvingene har oftest en stor rød flekk på hver side på fremre halvdel, men denne flekken kan mangle helt. Dekkvingene har lys behåring som er ensrettet bakover ved basis og skrått utover mot spissen. Dekkvingenes punktur er fin og tett, med grovere punktur innimellom. Første bakkroppsledd har ufullstendige lårlinjer mot sidene. Hannens pronotum har bredt rødoransje framhjørner, og smal rødoransje framkant. Hannens hode er rødlig. Frambrysttappen (mellom framhoftene) har to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler og bein er rødoransje. Antennene er korte. Lengde: 2,1–3,3 mm. 

Utbredelse

Krattdvergmarihøne er i Norge utbredt langs kysten fra Hvaler til Lista. Det er noen funn også inne i landet på Østlandet. Ellers i Norden er den utbredt i Danmark, Sør-Sverige og Sør-Finland. Arten har en vid utbredelse i Europa og Asia og finnes østover til Afganistan og Kina. 

Habitat for krattdvergmarihøne Scymnus schmidti. Jomfruland, Kragerø i Telemark.

Levesett

Krattdvergmarihøne finnes i varme og tørre områder særlig langs kysten. Den er av og til også funnet i sandtak i innlandet. De fleste funn er fra tørre skogkanter, sanddyner og tørrenger. Arten overvintrer som voksen i strøfallet. 

Forvekslingsarter

Krattdvergmarihøne er svært lik toflekket dvergmarihøne Scymnus frontalis og kystdvergmarihøne Scymnus suffrianioides. Sikker artsbestemmelse bør baseres på studier av hannens genitalier. Krattdvergmarihøne kan skilles fra toflekket dvergmarihøne på at førstnevnte har større tendens til grove punkter mellom finpunkturen på dekkvingene. Krattdvergmarihøne kan skilles fra kystdvergmarihøne på at førstnevnte er mer langoval i kroppsformen og har mange grove punkter innimellom finpunkturen på dekkvingene. Helsvarte eksemplarer av krattdvergmarihøne er svært vanskelige å skille fra rabbedvergmarihøne Scymnus jakowlewi dersom også denne mangler flekker. De to artene har imidlertid ikke overlappende utbredelsesområde i Norge. Hos krattdvergmarihøne er penis sett fra siden innsvingt i tuppen. Hos toflekket dvergmarihøne og kystdvergmarihøne er penis sett fra siden rett.