Oremarihøne er en stor og karakteristisk art med mørk grunnfarge og store lyse flekker. I Norge er arten sjelden og knyttet til svartorskog rundt Oslofjorden. Arten lever av bladlus og er til dels nattaktiv. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfarge på hodet, pronotum og dekkvinger er lys brun, mørk brun eller svart. Dekkvingene har som regel 20 hvitaktige til gule flekker som av og til kan flyte sammen særlig mot kanten av dekkvingene. Pronotum har C-formete lyse flekker på hver side, to lyse flekker ved basis og en i midten foran. Hodet er mørkt i bakkant. Beina er rødbrune, ofte med litt mørkere ytterside på leggene. Antennene er rødbrune og relativt lange. Lengde: 5–6,5 mm. 

Larve: Hvitaktig grunnfarge med store svarte flekker på alle ledd. Brystet har to store svarte flekker på siden av hvert ledd. Lår og legger er lyse ved basis og svarte mot spissen.

Utbredelse

Oremarihøne er en sjelden art i Norge med begrenset utbredelse i kystnære områder rundt Oslofjorden. I Norden er den kjent fra sørlige deler av Sverige og Finland, men ikke fra Danmark. Den er ellers funnet spredt i Europa, og østover til Ural og Kaukasus. 

Levesett

Oremarihøne er i Norge funnet på svartor i strandskog. Fra utlandet er den mest hyppig i vårmarksområder der den er registrert på or og selje, men den finnes også i tørrere områder på for eksempel eik og hassel (Koch 1989). Arten lever av bladlus. Oremarihøne er sjelden å finne, men er muligens noe oversett siden den svermer om natten og kan finnes høyt oppe i trekronene. 

Forvekslingsarter

Oremarihøne er relativt lett å kjenne igjen på stor kroppsstørrelse og mange og store lyse flekker. Den brune fargemorfen kan imidlertid forveksles med andre marihøner med brun grunnfarge og lyse flekker. De fleste av disse har færre og mindre flekker, samt mindre kroppsstørrelse. Den som ligner mest, er sekstenprikket marihøne Halyzia sedecimguttata. Denne har kun 16 flekker, mens oremarihøne har 20 flekker der avstanden mellom flekkene er tydelig mindre enn flekkenes diameter. Hos sekstenprikket marihøne er avstanden mellom flekkene omtrent like stor som flekkenes diameter.