Lundmarihøne er hittil ikke påvist i Norge, men forventes å bli funnet i nær framtid da den er på naturlig ekspansjon nordover. Arten trives best i fuktige miljøer og er ofte funnet i oreskog. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er oransjebrun. Dekkvingene har ti kremgule flekker som er forholdsvis store. Det er påfallende lite fargekontrast mellom grunnfargen og flekkene. Flekkene står i langsgående rekker på tre og to på hver dekkvinge. Pronotum har kremgule sidekanter og framkant som blir gjennomsiktige i ytterkant, samt en stor og diffust lysere flekk i midten. Hodet har diffust lysere tegninger. Bein og antenner er lysebrune og antennene er forholdsvis lange. Lengde: 5–6,5 mm. 

Larve: Lys grunnfarge med svarte tuberkler på alle ledd, bortsett fra midttuberklene på fjerde bakkroppsledd som er lyse. Beina er mørke med lys basis på leddene.   

Utbredelse

Lundmarihøne er ennå ikke påvist i Norge, men forventes å bli funnet i nær framtid siden arten er i naturlig ekspansjon nordover og er funnet i Sverige nær grensa mot Norge. Arten ble funnet ny for Norden i Sverige i 1973 (Andersson 1988), og ble siden funnet ny for Finland i 1999 (Karjalainen 2020) og ny for Danmark i 2014 (Hansen & Jørum 2017). Den har ellers en vid utbredelse i Europa, Nord-Afrika og Asia, der den er funnet øst til Japan og Sør-Korea. 

Levesett

Lundmarihøne lever av bladlus på løvtrær. Den finnes særlig i fuktige skogtyper og skogkanter inntil fuktenger eller våtmark. Den er ofte funnet i oreskog. Arten tiltrekkes av lys og overvintrer som voksen i strøfall og blant mose. 

Forvekslingsarter

Arten ligner i størrelse og farger mest på sekstenprikket marihøne Halyzia sedecimguttata, men har færre og størrre flekker på dekkvingene. Den kan også minne om de andre artene med samme fargekombinasjon, men disse er mindre, har flere flekker og ofte større kontrast mellom flekker og grunnfarge. Enkelte varianter av tiprikket marihøne Adalia decempunctata (f. decempustulata) kan være svært like lundmarihøne. Disse er også tydelig mindre, har andre og mer kontrastfylte tegninger på hode og pronotum, samt kortere antenner som er kortere enn hodets bredde. Lundmarihøne har antenner som er mye lenger enn hodets bredde.