Fjæredvergmarihøne er en svært sjelden art som kun finnes på strandenger rundt Oslofjorden i Norge. Der er den funnet på planten strandrisp. Arten er svært vanskelig å skille fra flat dvergmarihøne. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvinger er svart. Dekkvingene har to store og vel avgrensete rødbrune flekker som dekker det meste av dekkvingene og som er smalere på midten slik at flekkene blir 8-tallformet. Dekkvingene er tett punktert med kort og lys behåring som er svakt hvirvlet. Første bakkroppsledd har ufullstendige lårlinjer mot sidene. Frambrysttappen (mellom framhoftene) er uten to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler, legger og tarser er rødbrune. Lårene er brunsvarte. Antennene er korte. Lengde: 2,0–2,4 mm. 

Utbredelse

Fjæredvergmarihøne er i Norge kun funnet på noen lokaliteter rundt Oslofjorden. Ellers i Norden er den funnet spredt sør i Sverige, Danmark og Finland, men også på Island (Löbl & Smetana 2007). Arten er ellers i verden kun funnet i Mellom-Europa (England, Tyskland og Nederland). 

Habitat for fjæredvergmarihøne Nephus limonii ved Skjæløysund, Fredrikstad i Østfold.

Levesett

Fjæredvergmarihøne er utelukkende funnet på strandenger og spesifikt på planten strandrisp Limonium humile. Den lever trolig som sine nærmeste slektninger av skjoldlus. 

Forvekslingsarter

Fjæredvergmarihøne har karakteristiske tegninger, men kan lett forveksles med flat dvergmarihøne Nephus redtenbacheri. Sistnevnte art er mindre (< 2 mm) og mer flattrykt i kroppsformen, har mindre utpreget 8-tallformet flekk og ensfarget lyse bein. Fjæredvergmarihøne har mørke lår. Utypiske eksemplarer er svært vanskelige å skille og bør genitalundersøkes. Men det er fremdeles ikke helt klarlagt i hvilken grad fjæredvergmarihøne skal betraktes som en økologisk form eller en god art (Karjalainen 2020).