Trettenprikket marihøne er knyttet til våtmarker og vannkanter der den lever av bladlus på vannkantvegetasjon. Dette er ei stor og langstrakt marihøne som kjennes på den oransje grunnfargen med tretten flekker på dekkvingene og delvis lyse bein. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på dekkvingene er rød til oransje. Dekkvingene har som regel 13 svarte flekker i ulik størrelse, men to eller tre av de bakre flekkene på hver dekkvinge er av og til smeltet sammen i kantene. Pronotum er svart i midten og har brede kremgule sidekanter og framkant. Det finnes ofte en isolert svart flekk i midten av den lyse sidekanten. Denne kan i noen tilfeller delvis smelte sammen med den midtre svarte tegningen. Hodet er svart med en større eller mindre lys tegning i framkant. Beina har svarte lår og mer eller mindre lyse legger og tarser. Antennene er rødgule og forholdsvis lange. Slekten Hippodamia gjenkjennes på at klørne har ei ekstra tann på innsiden. Lengde: 5–7 mm. 

Larve: Mørk grå til svart grunnfarge med svarte tuberkler på brystledd og bakkroppsledd. Hvite flekker på siden av første og av og til på fjerde bakkroppsledd. Midten av andre og tredje brystledd kan også være lyse. Beina er svarte. Arten er vanskelig å skille fra larven til torvmarihøne Hippodamia septemmaculata. 

Utbredelse

Trettenprikket marihøne er lokalt utbredt i lavlandet på Østlandet, men har også en isolert forekomst i Trøndelag. Det foreligger også et svært gammelt funn fra Sunnmøre (Strand 1960). Arten finnes ellers over det meste av Norden unntatt lengst i nord. Den er vidt utbredt i Palearktis inkludert Nord-Afrika og finnes helt øst til Korea og Japan. Den er også funnet i Nord-Amerika. 

Levesett

Trettenprikket marihøne lever i næringsrike våtmarker og vannkanter, gjerne i tilknytning til høyvokst vannkantvegetasjon som takrør, større starr-arter og skjermplanter. Den lever først og fremst av bladlus på disse plantene, men er også vist å kunne leve av meldugg (Erysiphales) på forsommeren før bladlusene klekker (Savoiskaya 1983). 

Habitat for trettenprikket marihøne Hippodamia tredecimpunctata. Stilla, Lillestrøm i Akershus. 

Forvekslingsarter

Trettenprikket marihøne kan forveksles med torvmarihøne Hippodamia septemmaculata. Sistnevnte har imidlertid helt svarte bein, og smalere, lys sidekant på pronotum, uten svart sideflekk. Hos torvmarihøne er de to fremre flekkene nær sømmen oftest smeltet sammen med skutellarflekken til en hjerteformet flekk, mens disse hos trettenprikket marihøne, er frie.