Fireprikket marihøne er en vanlig art i lavlandet på Østlandet både i bynære strøk, i kulturlandskapet og i skogen. Arten kjennes på den runde kroppsformen og den svarte grunnfargen med fire røde flekker. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfarge på hode, pronotum og dekkvinger er svart. Hver av dekkvingene har en stor, kommaformet, rød skulderflekk og en rund flekk nær sømmen bak midten. Kroppsformen er påfallende sirkelrund og dekkvingene har oppbøyd ytterkant. Antennene er tynne og svært korte. Beina er mørkt brune og lite framtredende under det store "kroppsskjoldet". Lengde: 3–4,5 mm. 

Larve: Gråaktig grunnfarge og flere korte torner som er festet til mørke tuberkler på hvert ledd. Første bakkroppsledd har lyse sidetuberkler. Tornene har korte sidegreiner som består av stive hår.

Utbredelse

Fireprikket marihøne er vanlig i lavlandet på Østlandet, sørover til Kristiansand og nordover til Hamar. Det er også gjort enkeltfunn i Lund i Rogaland og Atna i Hedmark. Arten har en vid utbredelse i Europa og Nord-Afrika og finnes i Asia østover til Øst-Sibir, Mongolia og Kasakhstan. Den er også funnet introdusert i Nord-Amerika.

Levesett

Fireprikket marihøne finnes i en lang rekke naturtyper som lyngheier, sandstrender, kulturmark, myr og ulike skogtyper der den kan finnes på mange ulike planter. Den er også vanlig i hager og urbane strøk. Arten finnes oftest på trær og foretrekker furu, men kan også oppsøke en rekke ulike løvtrær som bjørk, selje, eik, ask og hassel. Arten overvintrer under bark eller i strølaget på bakken og er tidlig framme om våren. 

Habitat for fireprikket marihøne Exochomus quadripustulatus ved Hankø, Fredrikstad i Østfold.

Forvekslingsarter

Fireprikket marihøne kan variere en god del i størrelse og små eksemplarer kan mangle de røde flekkene. Kroppsformen ligner heimarihøne Chilocorus bipustulatus og skjoldlusmarihøne Chilocorus renipustulatus, men fireprikket marihøne skilles som regel greit på de fire røde flekkene. De andre skjoldmarihønene har aldri røde skulderflekker. Andre arter som kan ha svarte dekkvinger med fire røde flekker er toprikket marihøne Adalia bipunctata og harlekinmarihøne Harmonia axyridis. Disse er mer avlange i kroppsformen og har kremhvite tegningener på hode og/eller pronotum, der fireprikket marihøne er helt svart. Larven ligner den hos heimarihøne og skjoldlusmarihøne, men har kortere torner på kroppen.