Sotsvartedderkoppen er en av de nærmere 10 Zelotes-artene i landet, hvor de fleste er skinnende sorte i kroppen og veldig raske.

Kjennetegn

Denne helsorte, blanke arten er minst 5 mm lang. Hunnene kan bli hele 10 mm i kroppslengde. Som de andre artene i slekten Zelotes er de mer strømlinjeformede og tynnere i kroppen enn hva andre arter i familien flatbukedderkopper er. For å separere denne arten fra andre i samme slekten må man studere genitaliene.

Levested og økologi

Man kan finne sotsvartedderkopp over hele landet og den er relativt vanlig. Arten lever i tørr vegetasjon og blant steiner i eksempelvis furuskog og på tørrenger. Som andre flatbukedderkopper er den nattaktiv og lever på marken. Voksne individer påtreffes fra april til september.