Tremoseedderkoppen trives i skogen, og kan bli funnet også om vinteren i snøen.

Kjennetegn

Det fremre paret med spinnvorter, de nærmest undersiden, er separert hos tremoseedderkoppen Cryphoeca silvicola.

Tremoseedderkoppen blir 2,5–3 mm stor. Den er mørk i bunnfargen, selv om denne kan variere, og med tydelige lyse tegninger på bakkroppen, samt stripete bein. Særlig hos hannene er de bakre spinnvortene lenger enn de øvrige. Akkurat som en del arter i familien rekkevevere har tremoseedderkoppen det fremre paret med spinnvorter, de nærmest undersiden, separert. Artene hos rekkeveverne som dette gjelder for, er annerledes i utseende. De er brunlige uten tydelige lyse tegninger og ensfargete bein.

Levested og økologi

Tremoseedderkoppen lever i skog, så som i strø på bakken og under barken på trær. Man kan finne voksne individer hele året, og til og med finne dem aktive på snøen om vinteren.