Svarthvit bartrespringer er godt kamuflert mot barken.

Kjennetegn

Svarthvit bartrespringer er en mellomstor art, 6–9 mm lang, i familien trespringere. Farge og markeringer varierer mellom individer. Bakgrunnsfargen kan være hvit, grå eller grønnaktig, og denne kan også endres hos samme individ avhengig av fargen på underlaget. Markeringene er mørke, og utgjør sammen med bakgrunnsfargen svært god kamuflasje. Arten har sorte og lyse striper på beinene. Genitaliene er karakteristiske.

Levested og økologi

Svarthvit bartrespringer lever på barken på trær, som oftest på furu. Furuen må gjerne stå solvendt, og i et fuktig miljø. Arten er godt kamuflert mot barken og kan være vanskelig å få øye på. Voksne individer kan bli funnet fra vår til høst.