Skogtrekantspinneren lager trekantede nett.

Kjennetegn

Skogtrekantspinner er en mellomstor art, opptil 6 mm lang, med et karakteristisk øyearrangement, hvor de ytterste øyne i fremre øyerekke er langt fra de ytterste øyne i bakre øyerekke. Arten er cribellat, dvs. har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene samt én kamlignende rekke med tettsittende hår (calamistratum) på nest siste beinleddet (metatarsus) i det bakerste beinparet. Skogtrekantspinneren er variabel i fargene og godt kamuflert mot barken. Hunnen har en spesiell, høy fasong på bakkroppen, mens hannen er noe slankere.

Levested og økologi

Skogtrekantspinneren finner man oftest i gammel skog og da på de lavere grenene på gamle grantrær, selv om den også forekommer på andre trær. Arten er vanskelig å oppdage der den lever, ettersom den er godt kamuflert på barken. Nettet, derimot, er svært karakteristisk. Skogtrekantspinneren lager et trekantet nett, derav navnet, som er de reduserte delene av et hjulnett, hvor edderkoppen holder den ene delen fast i beina. Når et insekt lander i nettet, løsner den taket noe slik at byttet surrer seg inn i de løse trådene. Familien trekantspinnere har ikke giftkjertler, og skogtrekantspinneren er derfor den eneste norske arten som ikke lager gift. I stedet surrer den inn byttet og spiser det når det sitter helt fast. Voksne individer kan bli funnet fra sen vår til tidlig høst.