Steinmetalledderkoppen er en art som er vanlig å se i flere forskjellige miljøer, men helst i solskinn!

Kjennetegn

Artene i slekten Micaria er mørke i fargen og har ofte hvite markeringer på bakkroppen. Måten de beveger seg på i kombinasjon med fasongen gjør at de ligner på maur når de springer rundt på bakken. Av de nesten 10 artene i Micaria-slekten i landet, er steinmetalledderkopp den desidert vanligste. Arten er mellom 3 og 5 mm lang, nesten sort i fargen og med et hvitt bånd tvers over midten av bakkroppen, samt noen hvite prikker.

Levested og økologi

Steinmetalledderkopp kan finnes i flere forskjellige miljøer, som ulike typer av skog og åpne gressmarker. Det kan gjerne være litt tørt og er det solskinn kan man se den løpe rundt. I skogen kan man finne arten på barken på trestammer, men oftest er den i undervegetasjonen. De konstruerer tilfluktssted av silke under steiner, bark eller lengst ned i vegetasjonen. Voksne individer påtreffes fra april til september.