Stor husedderkopp er den største og sjeldneste av våre to husedderkopparter. Med beina kan den bli opp mot 8 cm i omfang, noe som gir inntrykk når man møter den i stuen.

Kjennetegn

Denne arten er en av de største i landet vårt. Hunnen kan bli opp mot 19 mm i kroppslengde og hannene noe mindre. Stor og liten husedderkopp er veldig lik hverandre, men de kan skilles blant annet på at lårene til stor husedderkopp er helt ensfarget, mens liten husedderkopp har brunmønstrete bein. De to artene er enkle å skille når man studerer genitaliene.

Levested og økologi

Stor husedderkopp lever innendørs, men også utendørs i sørlige deler av Norge. Den holder til i hjørner og kroker inne og ute blant steiner, sprekker og lignende. Individene man oftest ser innendørs, er hanner som er ute og leter etter en hunn, noe som vanligst skjer på sensommeren og høsten. Man kan finne voksne individer av stor husedderkopp hele året.