Krabbeedderkoppene ligner på krabber, både i utseende og i måten de beveger seg på.

Kjennetegn

Den bakre øyerekken er formet som en omvendt U hos krabbeedderkopper (Thomisidae), og de ytre øynene sitter av og til på små utvekster.

Krabbeedderkoppene er små til store edderkopper, 3 til 10 mm lange. Hannen er ofte betydelig mindre enn hunnen hos de fleste artene. De er krabbelignende, der de to første beinparene er vendt fremover, er store og kraftige og er forsynt med en rekke pigger på undersiden. Den bakre øyerekken er formet som en omvendt U, og de ytre øynene sitter av og til på små utvekster. De fleste artene er brunlige i fargene, mens noen er mer fargerike.

Levested og økologi

Krabbeedderkoppene lager ikke fangstnett, men ligger og venter på at et byttedyr skal dukke opp slik at de kan bruke de sterke frambeina til å fange det. De er krabbelignende når de beveger seg og kan gå forover, baklengs og sidelengs. Krabbeedderkoppene lever på bakken, i vegetasjonen og i blomster. Flere arter av krabbeedderkopper er farget slik at de i går i ett med miljøet de lever i.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Kameleonedderkopp Misumena vatia og feltkrabbeedderkopp Xysticus cristatus.