Engulveedderkopp er en av våre vanligst forekommende ulveedderkopper.

Kjennetegn

Engulveedderkoppen blir 6–8 mm lang og er relativt mørk i fargen. Mønster og markeringer kan, som hos de fleste andre ulveedderkopper, være både mer eller mindre definert. Derimot har denne arten som oftest et karakteristisk lyst mønster på forkroppen i form av en lys stripe som utvider seg rett bak øynene, før den smalner igjen. Bakkroppen er nærmest sort med rødbrunlige mønster. Hannen og hunnen ligner hverandre i utseende, men hannen er gjerne litt mørkere og klarere i fargetegningene. Det kreves en del erfaring for å kunne artsbestemme engulveedderkopp i felt, og selv da er det vanskelig. Man kan for øvrig gjøre en god gjetting i felt, for å senere bekrefte eller avkrefte ved å studere genitaliene.

Levested og økologi

Engulveedderkopp er en de vanligste ulveedderkoppene i landet, og vi finner den over hele Norge. Arten trives i mange forskjellige miljøer, fra hager til skoger, fra tørt til fuktig, selv om man pleier å si at den liker seg best i litt mer fuktige miljøer. Arten er en av de mange ulveedderkopparter hvor hunnen bærer eggsekken på bakkroppen og senere også ungene. Voksne individer påtreffes fra våren til utpå høsten, selv om hannene forsvinner midt utpå sommeren.