: Zelotes subterraneus.

Sotsvartedderkoppen er en av de nærmere 10 Zelotes-artene i landet, hvor de fleste er skinnende sorte i kroppen og veldig raske.

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.