Hjulspinnerne lager det som de fleste anser som klassiske edderkoppnett. Det finnes mer enn 30 arter av denne familien i Norge.

Kjennetegn

Avstanden mellom nederste øyerekke og kanten på ryggskjoldet er mindre hos hjulspinnere (Araneidae) (til venstre) enn hos mattevevere (Linyphiidae) (til høyre).

Foten på det bakerste beinparet til en kamfotedderkopp (Theridiidae), samt nærbilde av ett av hårene. Hjulspinnere (Araneidae) har ikke en rad med sagtannete hår på foten på det bakerste beinparet, til forskjell fra kamfotedderkopper (Theridiidae), som har det.

Artene i familien hjulspinnere er svært variable i utseende. De er små til store edderkopper, 3–15 mm lange, og har forskjellige mønster og farger. Til og med innen en art kan fargen variere, noe som for eksempel er tilfellet for korsedderkoppen. Hos enkelte arter er hannen mye mindre enn hunnen.

Noen ganger kan det være vanskelig å skille hjulspinnere fra mattevevere og kamfotedderkopper. Hjulspinnere skiller seg fra mattevevere ved at avstanden mellom den nederste øyerekken og kanten på ryggskjoldet er mindre eller lik diameteren til øyet ovenfor, mens det er mer enn dobbel så stor avstand hos mattevevere. For å være helt sikker på at det ikke er en kamfotedderkopp, må man se nærmere på det bakerste beinparet. Kamfotedderkopper har der en rad med sagtannete hår på foten, mens hjulspinnerne ikke har slike hår.

Levested og økologi

Hjulspinnerne spinner alltid fangstnett og lever for det meste i tilknytning til det. Valg av livsmiljø varierer en del mellom arter, noen foretrekker tørre miljøer, andre fuktige, artene liker forskjellige typer vegetasjon og så videre. Nettet varierer endel i utseende fra slekt til slekt, men er alltid basert på hjulnettformen.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Korsedderkopp Araneus diadematus og husnattvever Nuctenea umbratica.