Lys katteedderkopp er en av de vanligste katteedderkoppene.

Kjennetegn

Lys katteedderkopp er en av de større artene hos katteedderkoppene og blir opptil 6,5 mm. Akkurat som hos de andre artene, er det den karakteristiske øyestillingen man sikrest kjenner igjen familien på. De norske artene tilhører samme slekt, Zora, og de ligner mye på hverandre. De er alle gulbrune i fargen med brune markeringer, og forkroppen smalner av fremover. For å være sikker på art må man studere genitaliene.

Levested og økologi

Lys katteedderkopp er en vanlig og tallrik art som trives best på skogbunn. Voksne individer kan bli funnet fra vår til høst.