Svart taggedderkopp er en av våre vanligste dvergedderkopper, og den tar seg gjerne en flytur.

Kjennetegn

Svart taggedderkopp er, som de fleste dvergedderkopparter, liten, 2–2,5 mm lang, og ensfarget mørkebrun til svart. Til tross for at den er svært vanlig er det vanskelig å med sikkerhet skille denne arten fra andre. Hannene i slekten Erigone har et noe hevet hodeparti samt noen karakteristiske pigger på siden av forkroppen. Artene i slekten Erigone har i tillegg særpregete genitalier hos både hunner og hanner, og dette særtrekket kan brukes til å skille de fra arter i andre slekter. For å skille svart taggedderkopp fra de andre artene i slekten, må genitaliene studeres nærmere.

Levested og økologi

Svart taggedderkopp er vidt utbredt i hele landet og trives i mange forskjellige miljøer. Arten kan ofte observeres idet den sprer seg via luften ved såkalt «ballooning», hvor edderkoppen setter opp bakkroppen og sender ut en tynn silketråd. Når tråden er lang nok, og vindens løftekraft er tilstrekkelig, tas edderkoppen av vinden og flyr av sted. Slik kan de små edderkoppene drive hundrevis av kilometer før de lander igjen. Voksne individer kan ses neste hele året.