: Zora spinimana.

Lys katteedderkopp er en av de vanligste katteedderkoppene.

Zora spinimana (Sundevall, 1833)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.