Denne store og for mange velkjente edderkoppen, har som navnet tilsier en forkjærlighet for mørket.

Kjennetegn

Husnattveveren er en ganske stor og kraftig edderkopp. Hunnen kan blir opp mot 15 mm og hannen noe mindre. Arten har en mørk brunsort farge og en tegning på bakkroppen, som kan være vanskelig å se som følge av den mørke fargen. Husnattveveren har en nær slektning (skognattvever Nuctenea silvicultrix) som kan være helt identisk, men denne er ikke like vanlig. For å se forskjell på dem må man studere genitaliene.

Levested og økologi

Husnattveveren sitter i sprekker på trær og husvegger på dagtid, men på natten kommer den frem og vever et nett på et tre eller på husveggen. Spinnelinene i nettet sitter langt fra hverandre, noe som passer godt for å fange byttedyr som målere og andre store nattsommerfugler. Voksne individer påtreffes fra april til november.