Traktedderkoppene er en liten familie i Norge med få arter, men noen av de er desto mer kjente. Mange har sikkert truffet på husedderkoppene, som er vanlige i boligene våre.

Kjennetegn

Spinnvortene til traktedderkoppene (Agelenidae). Ett par er lenger enn de andre og er synlige ovenfra.

Edderkoppene i denne familien er relativt store, mer enn 5 mm lange, og er hårete med brunlige farger og noe mørkere markeringer. Distinkt for denne familien er de lange spinnvortene, som er tydelige når man studerer edderkoppene ovenfra.

Levested og økologi

Traktedderkoppene lager, som navnet uttrykker, traktformete nett i forskjellige kriker og kroker, som innendørs i hjørner og lignende, i vegetasjon eller i bergsprekker og hulrom. Edderkoppen sitter i trakten og venter på et eventuelt bytte. Nettet har også en tilhørende flat nettstruktur og/eller varseltråder som underletter fangsten.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Stor husedderkopp Eratigena atrica og liten husedderkopp Tegenaria domestica.