Familien tremoseedderkopper består i Norge av kun én art, tremoseedderkoppen, som har tilhørt flere familier i sin tid.

Kjennetegn

Det fremre paret med spinnvorter, de nærmest undersiden, er separert hos tremoseedderkoppene (Cybaeidae).

Den eneste norske arten i familien tremoseedderkopper har tidligere tilhørt både familien rekkevevere, familien traktedderkopper og familien ullspinnedderkopper. Noen arter kan flyttes rundt mellom familier på grunn av at de ikke riktig passer inn noen steder. Akkurat som en del arter i familien rekkevevere har tremoseedderkoppen det fremre paret med spinnvorter, de nærmest undersiden, separert. Hos tremoseedderkoppen er også det bakre spinnvorteparet noe lenger enn det fremre, som hos traktedderkopper, selv om dette er mye mer distinkt hos traktedderkopper. Det at tremoseedderkoppene har blitt flyttet fra ullspinnedderkopper er helt logisk, da tremoseedderkoppene ikke er såkalt cribellate og altså ikke har et spinnfelt (cribellum) foran spinnvortene.

Levested og økologi

Tremoseedderkoppen her til lands lever i skog, så som i strø på bakken og under barken på trær. Man kan finne voksne individer hele året, og til og med finne dem aktive på snøen om vinteren.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Tremoseedderkopp Cryphoeca silvicola.