Katteedderkoppene er slanke, raske jegere.

Kjennetegn

Katteedderkoppene (Miturgidae) har en karakteristisk øyestilling.

Katteedderkoppene er mellomstore edderkopper, 3–6,5 mm lange, og det sikreste kjennetegnet på denne familien er den karakteristiske øyestillingen. Edderkoppene er gulbrune i fargen med brune markeringer, og forkroppen smalner av fremover. De norske artene tilhører samme slekt, Zora, og de ligner mye på hverandre.

Levested og økologi

Katteedderkoppene lager ikke fangstnett, men er slanke, raske jegere. De er aktive på dagtid og kan da bli funnet på bakken i bakkevegetasjonen eller under steiner. Hunnene lager flate, hvite eggkokonger som blir festet ved for eksempel en stein. Deretter står hun like ved og vokter eggene sine.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge