Familien med mattevevere og dvergedderkopper er den mest artsrike edderkoppfamilien i landet, med nesten 300 arter.

Kjennetegn

Avstanden mellom nederste øyerekke og kanten på ryggskjoldet er større hos mattevevere og dvergedderkopper (Linyphiidae) enn hos familier som disse kan forveksles med.

Mattevevere og dvergedderkopper (Linyphiidae) har en oppsvulmet forkant på underleppen.

Familien Linyphiidae inkluderer nærmere 130 slekter og nesten 300 arter i Norge, og dominerer edderkoppfaunaen i nordlige strøk. Til denne mangfoldige familien hører små til store (1–6,5 mm) edderkopper, som er inndelt i to hovedgrupper. Matteveverne (underfamilie Linyphiinae) kan bli ganske store, mens dvergedderkoppene (underfamilie Erigoniinae) som regel er mindre og mer ensfarget enn matteveverne, selv om det finnes unntak. Matteveverne har ofte mønster og markeringer som gjør at noen av artene kan identifiseres i felt. Dvergedderkoppene, derimot, kan være vanskeligere ettersom de er små og ligner mye på hverandre med tanke på at de er mørke i fargen og mangler mønster. Forøvrig har hanner hos enkelte dvergedderkopparter sterkt modifiserte hodepartier, noe som gjør at akkurat disse artene kan være lettere å identifisere. For å skille mattevevere og dvergedderkopper fra andre familier som de kan forveksles med, kan man se at avstanden mellom den nederste øyerekken og kanten på ryggskjoldet hos disse gruppene er mer enn dobbel så stor som diameteren til øyet ovenfor, i motsetning til hos hjulspinnere, samt at underleppen er oppsvulmet i forkant, i motsetning til hos kamfotedderkopper.

Levested og økologi

De fleste artene lager et horisontalt mattenett på bakken i fordypninger eller mellom vegetasjon og steiner. Disse nettene er forankret med noen tråder både ovenfor og under nettet, med edderkoppen sittende opp-ned på undersiden av nettet. Noen få arter lever sannsynligvis uten fangstnett. Noen arter sprer seg lett, langs bakken eller til og med via luften, det vil si såkalt «ballooning» hvor edderkoppen slipper ut en liten bit silketråd som, sammen med edderkoppen, blir tatt av vinden. Ettersom denne familien er såpass artsrik, og alle disse artene er tilpasset mange forskjellige miljøer til sammen, kan man nok finne en edderkopp fra denne familien nesten overalt på land.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Svart taggedderkopp Erigone atra og triangelmattevever Linyphia triangularis.