Hunnen og hannen hos hvitbåndhopper ser veldig forskjellige ut.

Kjennetegn

Hvitbåndhopperen har, som alle andre hoppeedderkopper, de karakteristiske store øynene i fremre øyerekke. Hannene blir rundt 5 mm, mens hunnene kan bli opptil 8 mm store. Hunnene er brunlige, nesten oransje, med noen markeringer, og kan iblant være litt gråere i fargen. De kan være vanskelige å skille fra hunnene hos en nærbeslektet art, einerhopper Evarcha arcuata, men denne lever i mer fuktige miljøer enn hvitbåndhopper. For å være helt sikker kan man studere genitaliene.

Hannen hos hvitbåndhopper er mer karakteristisk, og den har to hvite striper på forkroppen og et hvitt bånd rundt siden av bakkroppen.

Levested og økologi

Hvitbåndhopper finner man som oftest på trær og busker i skogen, men noen ganger i glissen skog og i bebygde områder. For å lokke til seg hunnen før paring, vifter hannen ivrig med frambeinene når han går frem til henne. Hunnen lager eggsekken i et tørt, krøllete blad eller lignende. Voksne individer kan bli funnet fra vår til høst.