Bakkroppen til paraplyedderkoppen har en skinnende sølvfarge.

Kjennetegn

Paraplyedderkoppen er liten, opptil 2 mm lang. Den ligner mye på kamfotedderkopper (Theridiidae), men paraplyedderkoppen har en skinnende sølvaktig bakkropp og underleppa er oppsvulmet i forkant, i motsetning til hos kamfotedderkopper. Hannens palper er omtrent like store som forkroppen. Edderkoppen har to kjertelutganger ved forkanten av bukskjoldet (sternum).

Levested og økologi

Paraplyedderkoppen er den eneste norske, og faktisk den eneste europeiske, arten av strålenettedderkopper. Arten lager en form for hjulnett som spinnes mer eller mindre vertikalt et lite stykke over bakken. Midt i dette nettet spinner edderkoppen så en tråd som den holder fast i slik at nettet danner et slags telt. Når et bytte passerer nettet slipper edderkoppen taket i tråden og nettet kollapser rundt byttet. Paraplyedderkoppen holder til i våte områder, slik som myr- og sumpvegetasjon og langs elver og bekkefar. Den kan også bygge nettet sitt over vannpytter og smådammer. Voksne individer kan bli funnet på sommeren.