Brynkamfotedderkoppen er en vanlig kuleedderkopp som trives godt i vegetasjonen.

Kjennetegn

Brynkamfotedderkoppen er en ganske liten art, 2–3,5 mm stor. Hunnen er noe større enn hannen, men ellers ligner de på hverandre. Arten har en mønstret bakkropp som kan variere i farge, den kan til og med iblant være helt mørk. Ettersom flere andre arter kamfotedderkopper har lignende mønster, må man studere genitalier for å bestemme til art. Brynkamfotedderkoppen er et godt eksempel på hvordan mange arter i familien kamfotedderkopper ser ut og hvordan de lever.

Levested og økologi

Brynkamfotedderkoppen trives best i lav vegetasjon, i busker og i små trær, hvor den lager sitt uregelmessige nett. Hunnene legger eggsekken i nettet og vokter den. Voksne individer kan bli funnet fra sommer til høst.