Artene i denne familien kan være vanskelige å skille fra hverandre, men kortstripet sabeledderkopp er en av de vanligste artene i familien.

Kjennetegn

Kortstripet sabeledderkopp er minst 5 mm lang, og hunnene kan bli opptil 9 mm store. De er oransje i fargen, med en ryggstripe som er mørkere og rekker halvveis bakover på bakkroppen. Arten er svært lik en annen art i familien, stor sabeledderkopp C. oncognathum, men denne er ofte litt større og er mer sjelden.

Levested og økologi

Kortstripet sabeledderkopp trives i tørre, varme miljøer som i tørr furuskog med lyng og på hei med einebusker. Arten skjuler seg gjerne blant steiner og er en aktiv jeger om natten. Voksne individer påtreffes fra mai til oktober.