Av artene i slekten Xysticus, er feltkrabbeedderkoppen den som er vanligst.

Kjennetegn

Arten feltkrabbeedderkopp er krabbelignende med to store, kraftige beinpar i front, akkurat som hos andre krabbeedderkopper. Hunnen blir 6–8 mm stor og hannen noe mindre med sine 3–5 mm. Det finnes 14 arter av slekten Xysticus i Norge, og disse kan være vanskelig å skille fra hverandre. De er alle brun-beige-grå i fargene med lignende mønster. Dessuten kan farger og mønster mellom individer innen artene variere ganske mye. Derfor er det best å sjekke genitaliene hvis man vil være helt sikker på hvilken art man har funnet. Likevel finnes det noen karaktertrekk som gjør at man kan være rimelig sikker på at det er feltkrabbeedderkopp man har funnet. Hvis man studerer den mørke trekanten på forkroppen, så skal den bakerste spissen av trekanten ende i et mørkt veldefinert punkt. Dette karaktertrekket sammen med at det lyse mønstret på bakkroppen er ganske veldefinert, i tillegg til at arten er vanlig, gjør at det trolig er en feltkrabbeedderkopp det dreier seg om.

Levested og økologi

Feltkrabbeedderkopp lever i lav vegetasjon i flere forskjellige miljøer. Akkurat som hos andre krabbeedderkopper lager den ikke fangstnett, men ligger og venter på at byttedyr skal dukke opp slik at de kan bruke de sterke frambeina til å fange det. Hannen binder hunnen fast før paringen skjer. Hunnen fester eggsekken i vegetasjonen og vokter på den. Voksne individer kan bli funnet fra vår til høst.