: Nuctenea umbratica.

Denne store og for mange velkjente edderkoppen, har som navnet tilsier en forkjærlighet for mørket.

Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.