Trespringere er raske, godt kamuflerte jegere.

Kjennetegn

Hos trespringerne (Philodromidae) ligner den bakre øyerekken en omvendt U.

Trespringere er mellomstore til store edderkopper, 5–12 mm lange, og er som regel slanke og ofte noe flattrykte. Beinpar I og II er vendt fremover på samme måte som hos krabbeedderkoppene, men beinene til trespringerne er ikke like kraftige som hos disse. Øynene er plassert i to rekker der bakre øyerekke alltid mer eller mindre ligner en omvendt U. Mange av artene i familien ligner på hverandre, og de er varierte innad i arten, så for å bestemme til art må man som oftest studere genitaliene.

Levested og økologi

Trespringerne lager ikke fangstnett, men er aktive jegere. Det finnes ca. 15 arter i familien og avhengig av art kan man finne dem i bladverk og bakkevegetasjon. Fargene og markeringene til de forskjellige artene har oftest en kamuflerende effekt i miljøet hvor de lever, og enkelte kan til og med endre farge noe for å tilpasse seg til underlagets farge. Dersom de er godt kamuflert kan de sitte og vente til et bytte er nært og fange det, men de kan også løpe veldig raskt når de jakter eller trenger å flykte. Hunnene vokter eggsekken sin.

Karakteristiske og vanlige arter i Norge

Svarthvit bartrespringer Philodromus margaritatus.