: Miturgidae.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Katteedderkoppene er slanke, raske jegere.

Miturgidae Simon, 1886
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum