: Gnaphosidae.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Flatbukedderkoppene er en ganske stor familie med over ti slekter, noe som viser at dette er en mangfoldig familie. Artene i familien har likevel sine karakteristiske spinnvorter til felles.

Gnaphosidae Pocock, 1898
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum