Firflekkmaur er en svært karakteristisk art som lever i gamle edelløvtrær. Med sine fire gulhvite flekker på bakkroppen kan den ikke forveksles med noen annen maurart, selv om den lett kan overses i felt på grunn av liten kroppsstørrelse. Fra Norden er den kun kjent fra noen nærliggende lokaliteter med gammel løvskog i ytre Oslofjord i Buskerud og Vestfold.

Kjennetegn

Firflekkmaur Dolichoderus quadripunctatus er en lett gjenkjennelig art som kan identifiseres på den grove punkturen og de lyse flekkene på første og andre bakkroppsledd. Flekkene på bakkroppen kan imidlertid være svært små og utydelige eller mangle helt på arbeidere og dronninger. Hos dronninger og arbeidere er hodet og mellomkroppen grovt punktuert på hele overflaten og mellomrommene er omtrent like brede som punktenes diameter. Baksiden av etterryggen (propodeum) er innbuktet. Hodet og bakkroppen er svartbrune, mens mellomkroppen hos arbeiderne er rødbrun.

Dronningen har mørkere mellomkropp. Munnskjoldet er innbuktet. Beina og antennene er lysere eller mørkere brune. Lårene og antennespissene er mørkere. Det finnes kun helt spredt med utstående behåring på hode og mellomkropp, mens bakkroppen er helt naken.

Hannen ligner hunnene i punktuering og behåring, men har påfallende korte antenneskaft. Disse er omtrent like lange som tredje antenneledd. Etterryggen (propodeum) er mindre innsvingt og litt flatere enn hos dronningen.

Lengde: arbeider, 3–4 mm; dronning, 4–5 mm; hann, 4–5 mm.

Utbredelse

Firflekkmaur er utbredt i Mellom- og Sør-Europa og østover til Kaukasus og sørvestre deler av Sibir med isolerte forekomster i Sentral-Asia til Altajfjellene.

I Norden er arten utelukkende funnet i et lite område i ytre Oslofjord på øya Mølen (Hurum i Buskerud), der den ble funnet for første gang i Norge i 1999 av Lars Ove Hansen, og på Løvøya og Mellomøya i Horten (Vestfold) (Ødegaard et al. 2015).

Levesett

Firflekkmaur lever i tørre deler av levende trær. Koloniene er plassert inne i veden eller under barken på tørre greiner eller stammer som står soleksponerte. Mange samfunn ligger derfor trolig høyt over bakken. Arten kan utnytte flere ulike treslag, men i Norge er den kun kjent fra lind og ask.

Samfunnene er små og består av 150–300 individer og ei dronning (monogyn).

Arten er predator på små myke invertebrater, men tar også honningdugg fra bladlus. Arten oppholder seg i trærne hele tiden og har nokså rolige bevegelser og er lite aggressiv.

Arten svermer trolig i løpet av perioden fra midten av juli til midten av august.

Forvekslingsarter

Firflekkmaur er egentlig ikke mulig å forveksle med noen andre arter av maur i Norge, eller i resten av Europa for øvrig. Fargetegningene med flekker er helt unike. Imidlertid kan flekkene være svært små eller mangle både på arbeidere og dronninger. Den grove punktueringen på hodet og mellomkropp er likevel helt unik og lett å se i lupe.

I størrelse kan firflekkmauren minne om svart jordmaur Lasius niger, og mørke eksemplarer kan ved første øyekast forveksles med denne i felt. Firflekkmaur er imidlertid mye tregere i bevegelsene, og finnes nesten utelukkende i vegetasjonen over bakkenivå.

Hann av firflekkmaur Dolichoderus quadripunctatus fra siden.

Vimeo video: Dolichoderus quadripunctatus

Arbeidere av firflekkmaur Dolichoderus quadripunctatus. Mellomøya, Horten i Vestfold. 16. juni 2014.