Maurens mellomkropp

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike

Figur 4. Dronning av snyltesmalmaur Leptothorax kutteri, fra siden. Betegnelser på kroppsdeler som er brukt i denne oversikten er angitt.

Filliste