Smalmaur er en liten slekt med 19 arter som hovedsakelig forekommer på den nordlige halvkule. Seks av artene forekommer i Mellom- og Nord-Europa og fem av disse finnes også i Norge. Flere av artene er sosialparasitter.

Smalmaur Leptothorax skilles fra den nærstående slekten dvergmaur Temnothorax på at begge kjønn har et antenneledd mindre enn hos dvergmaur. Hos smalmaur har hunnene 11 ledd og hannene 12, mens dvergmaur har henholdsvis 12 og 13 antenneledd. Hodet og mellomkroppen har fin langsgående skulptur, og alle kaster har forholdsvis slank kroppsform.

Håret smalmaur Leptothorax acervorum er en av Norges mest vanlige maur og kan danne samfunn i alt fra våt myr til svært tørr mark, samt under bark. Den finnes også over tregrensa. To av smalmaurartene (Leptothorax kutteri og L. goesswaldi) er sosialparasitter hos andre smalmaur.