Invaderende fremmede arter blir globalt sett på som en av de største trusler mot biologisk mangfold. Blant de som regnes som de 100 verste finner vi flere maurarter. Fremmede maurarter kan påvirke stedegen biodiversitet, økosystemfunksjoner, jordbruk, økonomi og menneskelig helse.

En rekke fremmede maur importeres jevnlig som blindpassasjerer til Norge. De kommer med handelsvarer som for eksempel hageplanter, treverk og matvarer. Hittil kjenner vi til at 44 ulike arter har blitt introdusert til Norge. De fleste av disse er tilfeldige arter som kommer fra varmere strøk og som ikke har mulighet til å overleve utendørs i Norge. Imidlertid kan flere arter etablere seg innendørs i permanent oppvarmete bygninger. Spesielt lokaler med høy varme og luftfuktighet som badeanlegg og tropehus er egnet for flere arter. Det er også vanlig at enkelte fremmede maur kan etablere seg i bolighus. De vanligste av disse er nok faraomaur Monomorium pharoensis, spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum og enkelte Pheidole-arter. De fleste funn av maur i hus i Norge er likevel av hjemmehørende arter som for eksempel svart jordmaur Lasius niger, nordlig sauemaur Formica lemani, og skogstokkmaur Camponotus herculeanus. Bortsett fra kompostmaur Hypoponera punctatissima er det ikke kjent at noen fremmed maurart har klart å etablere seg utendørs i Norge.

Her omtaler vi kort alle kjente fremmede maurarter i Norge. De aller fleste av disse er tilfeldig innført og vil ikke kunne klare seg utendørs i Norge. Noen arter forventer vi imidlertid at kan etablere seg i Norge i framtida, og de kan utgjøre en trussel for bl.a. mangfoldet av hjemmehørende maurarter. I denne kategorien har vi argentinamaur Linepithema humile og hagejordmaur Lasius neglectus, som er to arter som har spredt seg sterkt i Europa. Videre kan noen fremmede arter etablere store kolonier innendørs slik som f.eks. spøkelsesmaur Tapinoma melanocephalum, faraomaur Monomorium pharaonis og småstikkemaur Hypoponera-arter.