Slekten gjøkmaur omfatter kun en art, Anergates atratulus, som er utbredt i Vest-Palearktis og Nord-Amerika. Arten lever som parasitt hos mørk sandmaur Tetramorium caespitum.

Slekten gjøkmaur Anergates er nærstående til sandmaur Tetramorium, men det er store morfologiske forskjeller mellom de to slektene. Hannen hos gjøkmaur er lys og vingeløs, mens hunnen er svært liten og matt sammenlignet med dronningen til sin vert.

Nyere fylogenetiske undersøkelser viser at slektene gjøkmaur Anergates og sabelmaur Strongylognathus har utviklet seg innen en sidegren av sandmaur Tetramorium (Ward et al. 2015). Dette medfører at slekten Tetramorium er parafyletisk dersom ikke sabelmaur og gjøkmaur inkluderes i samme slekt. Dette er også årsaken til at mange nå mener at gjøkmaur bør hete Tetramorium atratulum. Det er imidlertid en stor debatt knyttet til i hvilken grad man skal tillate parafyletiske taksa i tilfeller der morfologien er vært forskjellig (Seifert et al. 2016). Vi velger her å beholde slekten Anergates for gjøkmaur på samme måte som fugl fremdeles er en egen klasse på linje med krypdyr, til tross for at krypdyr da utgjør parafyletisk gruppe.